Disclaimer

Ondanks de zorg en aandacht die wij besteden aan de inhoud van GebruikteAuto.nl geven wij geen enkele garantie over de juistheid van de inhoud. Wij kunnen daarom ook niet verantwoordelijk gesteld worden voor de juistheid van de inhoud.

De inhoud van advertenties wordt geleverd door externe bedrijven en de opvattingen en standpunten, geuit in de artikelen, advertenties en mededelingen of elke andere inhoud op de pagina's van GebruikteAuto.nl zijn voor rekening van de betreffende auteur(s). De redactie, de webmaster, de hostingprovider of GebruikteAuto.nl kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud van deze pagina's.

Wij gaan er vanuit dat onze adverteerders juiste informatie leveren, echter kunnen wij hier niet voor instaan. Wij geven geen enkele garantie dat de verstrekte informatie correct is en wij controleren deze niet.

Gebruik van de informatie op GebruikteAuto.nl is voor eigen risico. Wij kunnen niet garant staan voor onze adverteerders. Wij raden u aan onafhankelijke inlichtingen in te winnen en/of aanvullend onderzoek te doen naar de via GebruikteAuto.nl verkregen informatie.

Door onderhoud of onvoorziene omstandigheden kan het voorkomen dat GebruikteAuto.nl enige tijd offline is. Wij geven geen enkele garantie over de beschikbaarheid van GebruikteAuto.nl. Dit is dus gen reden voor terugbetaling van advertentiekosten en/of claims voor misgelopen inkomsten.

GebruikteAuto.nl behoudt zich het recht om deze disclaimer zonder melding aan te passen.

© GebruikteAuto.nl 2023 - Alle rechten voorbehouden.